Restaurering: Det gamle sømandshjem, Esbjerg

Restaurering_Esvagttaarn_Esbjerg_Murermester_Frands_Jensen2-213-954-536-80-c
Restaurering_Esvagttaarn_Esbjerg_Murermester_Frands_Jensen3-214-954-536-80-c
Restaurering_Esvagttaarn_Esbjerg_Murermester_Frands_Jensen5-216-954-536-80-c
Restaurering_Esvagttaarn_Esbjerg_Murermester_Frands_Jensen-212-954-536-80-c
Restaurering_Esvagttaarn_Esbjerg_Murermester_Frands_Jensen4-215-954-536-80-c
Restaurering_Esvagttaarn_Esbjerg_Murermester_Frands_Jensen2-213-954-536-80-c Restaurering_Esvagttaarn_Esbjerg_Murermester_Frands_Jensen3-214-954-536-80-c Restaurering_Esvagttaarn_Esbjerg_Murermester_Frands_Jensen5-216-954-536-80-c Restaurering_Esvagttaarn_Esbjerg_Murermester_Frands_Jensen-212-954-536-80-c Restaurering_Esvagttaarn_Esbjerg_Murermester_Frands_Jensen4-215-954-536-80-c
Flere restaureringer